Кои сме ние

Фондация "Колектив марш на любовта за осъзнаване и реализиране единството на човечеството" е международна асоциация с идеална цел с административен център в гр. Атина, Гърция и офиси в различни държави, включително България, Италия, Франция и Бразилия.

Дейност

Фондация "Марш на любовта" и доброволците в нея организират всяка година серия от хуманитарни и културни изяви с цел подбуждане на хората - благодетели и хуманисти - към една по-динамична и колективна дейност.

Как да помогна

Много хора имат желание да помогнат, но не го правят, защото смятат, че тяхната помощ е незначителна и няма да промени нищо. Ние Ви уверяваме, че и най-малката помощ е от голямо значение - вижте какво бихте могли да направите на нашата
facebook страница

Свържете се с нас

Гърция: Атина
ул. Вулгароктоно 27a и ул. Харилао Трикупи 134 ет. 3
Солун
ул. Аристотелус 26 ет. 6
България: София
бул. Мария Луиза 126 Тел. 359899104436
Email: info@marchoflove.org
Банкова сметка: Юробанк България АД
IBAN: BG97BPBI981230009369
BIC: BPBIBGSF